Inzameling & transport

ARCO verzorgt ook de inzameling en het transport van vaste afvalstoffen.

Wij zijn gespecialiseerd op het onder- en bovengronds legen van afvalinzamelsystemen met behulp van een haak-kraanwagen.Voor het inzamelen wordt natuurlijk gebruikt gemaakt van moderne, goed onderhouden en schone inzamelvoertuigen. U kunt bij ons terecht voor het inzamelen en transporteren van huis- en bedrijfsafvalstoffen naar de landelijke erkende afvalbewerkers of -verwerkers. Verder verzorgen wij (gecombineerde) transporten van open, gesloten en perscontainers.

ARCO is inzetbaar voor eenmalige opdrachten en tijdelijke of permanente route-inzameling. Wij werken voor stads- en gemeentelijke reinigingsdiensten, afvalinzamelaars, transporteurs en gww- en groenaannemers.

De inzameling wordt verzorgd met haak-kraan- en mini-inzamelvoertuigen met  zijbelading. Onze multifunctionele haak-kraanwagen is uitgerust met de nodige opties:
• radiografische afstandbediening op 22 ton-meter-kraan
• binnen- en buitencontainerborging
• een knikarm-systeem om zeer korte containers te kunnen transporteren
• licht- en luchtaansluitingen met vangmuilkoppeling
• hydrauliekaansluitingen voor perscontainer of kleppencontainer

De kraan van dit voertuig is ook inzetbaar met hydraulische knijperbak, Gejo (3-haaks, verstelbaar) of Kinshofer opnamestuk.

Onze mini-inzamelvoertuigen zijn voorzien van zijbelading voor minicontainers tot 240 liter en worden vooral ingezet voor fractie-inzameling in de binnenstad. Dankzij hun relatief kleine omvang zijn ze goed wendbaar in het verkeer.

Werken met ARCO Dienstverlening is niet zomaar werken met een inzamelaar en transporteur. Werken met ARCO betekent: accuratesse, betrouwbaarheid, goed materieel en deskundig personeel. Alles dus voor een langdurige werkrelatie.