Reglement Reglement ARCO mini cleaning

Hieronder leest u het regelement voor het reinigen van de minicontainer.

Artikel 1
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar ingaande op de eerste dag van reiniging en wordt automatisch verlengd met een periode van wederom 1 jaar, tenzij de overeenkomst tenminste twee maanden voor het einde van het lopende jaar wordt opgezegd. De reinigingskosten dienen bij vooruitbetaling voor een periode van een half jaar te worden voldaan. Na betaling van de reinigingskosten ontstaat het recht op reiniging van de container(s).

Artikel 2
Na betaling van de acceptgiro plakt ARCO bij de eerstvolgende reinigingsbeurt een sticker op uw container als bewijs van betaling/lidmaatschap.

Artikel 3
De minicontainer(s) moet(en) aan de openbare weg, op de plek waar normaal gesproken de Gemeentelijke reinigingsdienst de container(s) ledigt, op de afgesproken reinigingsdataworden aangeboden tot maximaal 19.00 uur

Artikel 4
Reiniging vindt alleen plaats op de door ARCO aangegeven kalenderdata, tenzij anders overeengekomen. Indien de mincontainer(s) niet of een verkeerde minicontainer(s) dan weleen niet gereinigde minicontainer(s) op de aangegeven kalenderdatum wordt aangeboden is ARCO ontslagen van haar verplichting om de minicontainer(s) die datum te reinigen.

Artikel 5
ARCO zal zoveel mogelijk de ophaaltijden van de Gemeentelijke reinigingsdienst volgen. niet door de reinigingsdienst geleegde bakken kunnen door ARCO niet gereinigd worden.

Artikel 6
ARCO behoeft het buiten haar schuld gebleven niet reinigen van containers op een bepaalde kalenderdatum niet te compenseren door reiniging op een andere, niet van te voren, afgesproken datum.

Artikel 7
Dat geldt eveneens voor het geval er sprake is van overmacht aan de zijde van ARCO, waaronder extreme weersomstandigheden (strenge) vorst, zware storm, defect aan de hoge druk machine waardoor reiniging in redelijkheid niet kan plaatsvinden.

Artikel 8
Eventuele kosten voor ARCO in verband met het omruilen van bestaande minicontainer(s)voor andere (kleinere/grotere) container(s), komen voor rekening van de klant.