Arco Bedrijven

Midden Delfland

In de weken 14, 26 en 38 / 2019 zullen wij in opdracht van regionaal reinigingsbedrijf Avalex, de GFT minicontainers huis-aan-huis collectief reinigen. Onze moderne reinigingsvoertuigen zullen de containers met schoon, warm water onder hogedruk reinigen.

We reinigen op de reguliere ledigingsdag. Laat uw container aan de openbare weg staan (aanbiedplaats) tot dat reiniging heeft plaats gevonden. Voor meer informatie: www.avalex.nl

Wil je meer informatie of advies op maat?
Neem dan contact met ons op